تحقیق کامل در مورد خوارزمشاهیان 7500 تومان

تحقیق کامل در مورد خوارزمشاهیان

تحقیق کامل در مورد خوارزمشاهیان خوارزمشاهيان : جد بزرگ خوارزمشاهيان، غلامي ترك نژاد به نام نوشتكين بود. او نه فرزند داشت و پسر ارشد او قطب الدين محمد نام داشت. در سال ۴۹۱ قطب الدين محمد از طرف [...]

مشاهده و خرید