مقاله رشد عقلاني و حقوق جنايي 6000 تومان

مقاله رشد عقلاني و حقوق جنايي

مقاله رشد عقلاني و حقوق جنايي چكيده در ساختار سنتي حقوق جنائي تعامل تابعان اين شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوي آن، كه به تبيين ‏جرائم و مجازاتها مي پردازند، تنها در قلمرو مسئوليت كيفري [...]

مشاهده و خرید