مقاله تشابهات‌ و تفاوتهاي‌ حقوق‌ جزايي‌ اسلامي‌ و غربي 4500 تومان

مقاله تشابهات‌ و تفاوتهاي‌ حقوق‌ جزايي‌ اسلامي‌ و غربي

مقاله تشابهات‌ و تفاوتهاي‌ حقوق‌ جزايي‌ اسلامي‌ و غربي چكيده‌: به‌ طور كلي‌، عمر مطالعات‌ تطبيقي‌ در حوزة‌ نظامهاي‌ جزايي‌، از دو قرن‌ تجاوز نمي‌كند.آنچه‌ تا همين‌ دهه‌هاي‌ اخير در غرب‌ دربارة‌ [...]

مشاهده و خرید
تحقیق حقوق مولف ، راديو و تلويزيون 6000 تومان

تحقیق حقوق مولف ، راديو و تلويزيون

تحقیق حقوق مولف ، راديو و تلويزيون مقدمه انتشار آثار فكري بدنبال پيشرفت قابل ملاحظه اي كه در زمينه وسايل جديد تكثير و انتقال اين آثار صورت گرفته ، توسعه قابل ملاحظه اي يافته است . يك اثر در [...]

مشاهده و خرید