مقاله تاثيرات افشاء سودهاي پيش‌بيني شده در تجزيه و تحليل سرمايه‌گذاران 6000 تومان

مقاله تاثيرات افشاء سودهاي پيش‌بيني شده در تجزيه و تحليل سرمايه‌گذاران

تاثيرات افشاء سودهاي پيش‌بيني شده در تجزيه و تحليل سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي و قضاوت ارزشيابي حقوق صاحبان سهام دانشگاه علوم و تكنولوژي هنگ‌‌كنگ جفري اس ميلر دانشگاه نوتردام خلاصه: اين مقاله حاكي [...]

مشاهده و خرید