مقاله تب نزله ای بدخیم گاوها یا MCF 4500 تومان

مقاله تب نزله ای بدخیم گاوها یا MCF

مقاله تب نزله ای بدخیم گاوها یا MCF این بیمار حاد کشنده با واگیری محدود ، مختص گاو است . بین حیوانات اهلی تنها گاو و گومیش به این بیماری مبتلا شده و علائم ظاهری را از خود نشان می دهند و در سایر [...]

مشاهده و خرید