مقاله در مورد تئوري مديريت 6500 تومان

مقاله در مورد تئوري مديريت

مقاله در مورد تئوري مديريت فصل اول نکته :تئوري هاي مديريت ( بدبختانه هيچ سازمان و مقرراتي نمي تواند در زمينه رشد و توسعه اقتصادي – اجتماهي كشورها موثر باشد مگر مرداني كه آن را اداره مي كنند [...]

مشاهده و خرید