تحقیق بیماری های واگیر 4000 تومان

تحقیق بیماری های واگیر

تحقیق بیماری های واگیر نشانه‌هابیماری سرخک دارای سه مرحله است دورانی که ویروس وارد بدن می‌شود و در بدن تکثیر پیدا می‌کند و ۱۰ تا ۱۲ روز طول می‌کشد و کودک نشانه‌ای از بیماری ندارد. دوران آبریزش: [...]

مشاهده و خرید