پروژه معرفی شرکت شاداب خراسان 4000 تومان

پروژه معرفی شرکت شاداب خراسان

پروژه معرفی شرکت شاداب خراسان معرفی شرکت شاداب خراسان : شرکت شاداب خراسان که در سال ۱۳۳۷ تاسیس شد . که در ابتدا این شرکت شخصی بود که بعد ها این شرکت توسط سپاه پاسداران خریداری شد و به عنوان یک [...]

مشاهده و خرید