مقاله فسلفه پيشرفت گرايي 4500 تومان

مقاله فسلفه پيشرفت گرايي

مقاله فسلفه پيشرفت گرايي مقدمه انديشه پيشرفت و توسعه گرايي در قلمرو اقتصاد و اجتماع و سياسي ريشه در تغيير اجتماعي، به ويژه در دگرگوني هاي سده نوزدهم دارد. دگرگوني هاي گسترده ژرفي كه در زمينه علوم [...]

مشاهده و خرید