طرح کارافرینی كارخانه قند 5000 تومان

طرح کارافرینی كارخانه قند

طرح کارافرینی كارخانه قند فهرست مطالب عنوان صفحه تاريخچه ۱ مقدمه ۳ دستورالعملهاي عمومي ۸ فصل اول آزمايشهاي عيارسنجي ۱۲ فصول دوم انتقال چغندر قند ۱۸ فصل سوم عصاره گيري ۲۰ فصل چهارم تصفيه شربت ۶۶ [...]

مشاهده و خرید