طرح تولید رنگهاي سرامیکی 4500 تومان

طرح تولید رنگهاي سرامیکی

معرفی محصول در صنعت سرامیک سازي اصولا از رنگدانه براي جلا و تزئین استفاده می شود . در این صنعت رنگدانه هاي مختلف که بر پایه اکسیدهاي فلزي استوار می باشند با اکسید سرامیکی (سیلیس ) ترکیب شده و [...]

مشاهده و خرید