طرح تولید آب میوه ( غیرمرکبات ) 7000 تومان

طرح تولید آب میوه ( غیرمرکبات )

چکيده : هدف از انجام اين بررسي ، مطالعه و امکان سنجي احداث واحد توليد آب ميوه (غير مربات) است . در اين بررسي بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد هاي فعال و در دست احداث , منابع تامين مواد اوليه و [...]

مشاهده و خرید