پایان نامه مدیریت پروژه 7500 تومان

پایان نامه مدیریت پروژه

پایان نامه مدیریت پروژه فصل اول: – تاریخچه مدیریت پروژه – تعاریف مدیریت پروژه – شناخت ویژگی های مهم پروژه • تاریخچه مدیریت پروژه: دراوایل دهه ۵۰میلادی،شخصی به نام «E.l DuPont de [...]

مشاهده و خرید