طرح تولید روغن دانه انگور 5000 تومان

طرح تولید روغن دانه انگور

١- معرفي محصول ١-نام محصول: -١ عنوان تجاري اين محصول در ايران همان روغن هسته انگور است. اما در دنيا اين محصول مي شناسند که تقريباً در تمامي دنيا با اين عنوان مبادله Grapeseed oil را با نام مي [...]

مشاهده و خرید