پروژه کار آموزی پیش دبستانی 7000 تومان

پروژه کار آموزی پیش دبستانی

پروژه کار آموزی پیش دبستانی مشخصات کلي از آمادگي سما و کروکي آن ۳ کلاس آمادگي (گروه سني ۶-۵ سال)- ۱ کلاس گروه سني (۵-۴ سال)- ۱ کلاس (گروه سني ۴الي ۳-۲سال) مساحت هر کلاس: ۷۰ متر در طبقه دوم و سوم [...]

مشاهده و خرید