گزارش کارآموزش طرح مهد کودک شیرین 4000 تومان

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک شیرین

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک شیرین موضوع فعاليت: طرح درس ماهيها در تاريخ ۱۱/۱۱/۸۵ من به اجرای مستقل طرح درس ماهيها برای کودکان ۴-۳ سال اجرا کردم. هدف من از اجرای اين بود که: ۱- کودکان را با زندگی [...]

مشاهده و خرید
گزارش کارآموزش طرح مهد کودک 4500 تومان

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک امروز اولين روز ورود به مهد کدک خجسته بود و من در ابتدای ورودم با مدير محترم مهد خانم اميران و معاون خانم افشار منش آشنا شدم . سپس به طبقه پايين رفتيم تا وارد مهد شويم [...]

مشاهده و خرید