مقاله مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری 6500 تومان

مقاله مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری

مقاله مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری: تحلیل GGE از حادثه ۱۱ سپتامبر شواهد زیادی وجود دارد که کاهش تقاضای ناگهانی و غیرمنتظره ای در صنعت گردشگری یک یا چند کشور به وجود [...]

مشاهده و خرید
مقاله شبکه های عصبی Neural Network 4000 تومان

مقاله شبکه های عصبی Neural Network

مقاله شبکه های عصبی Neural Network شبکه های عصبی Neural Network شبکه‌های عصبی مصنوعی Artificial Neural Network چکیده: شبکه‌های عصبی مصنوعی از مباحث جدیدی است که دانشمندان علوم کامپیوتر به آن [...]

مشاهده و خرید
مقاله ميكروبها چه هستند 4000 تومان

مقاله ميكروبها چه هستند

مقاله ميكروبها چه هستند میکروبها همه میکروبها زیان‌آور نیستند و حتی بسیاری از آنها به ما کمک می‌کنند. پس میکروبهای بیماری‌زا چه هستند و چگونه به بدن آسیب می‌رسانند؟ میکروبهای بیماری‌زا،‌ مانند [...]

مشاهده و خرید