مقاله یادگیری فعال 4000 تومان

مقاله یادگیری فعال

مقاله یادگیری فعال یادگیری فعال شیوه های انتقال تصمیم گیریهای مربوط به یادگیری به یاد گیرنده ، فکر فیلسوفان آموزش و پرورش را از زمانهای قدیم یعنی از زمان افلاطون وسفراط تا کنون به خود جلب کرده [...]

مشاهده و خرید