تحقیق نظام آموزشی پاکستان 4500 تومان

تحقیق نظام آموزشی پاکستان

تحقیق نظام آموزشی پاکستان ساختار آموزشي تحصيلات‌ ابتدايي‌ طي دوره‌۵ساله‌ (Grades 1-5) ازسن‌۵سالگي‌ آغاز مي‌گردد.سپس‌ دانش‌ آموزان‌ وارد دوره‌ آموزشي دو مرحله‌ اي‌ مشتمل برمرحله‌ اول‌(Grades 6-8) [...]

مشاهده و خرید