مقاله اقتصاد ايران 4000 تومان

مقاله اقتصاد ايران

مقاله اقتصاد ايران اقتصاد ايران، تنگناها و راه حل ها وسعت كشور ايران نزديك به ۸/۱۶۴ ميليون هكتار است. از اين ميزان ۹۰ ميليون هكتار اراضي مرتعي، ۴/۱۲ ميليون هكتار اراضي جنگلي، ۵۱ ميليون هكتار [...]

مشاهده و خرید
مقاله در مورد اقتصاد 4500 تومان

مقاله در مورد اقتصاد

مقاله در مورد اقتصاد اقــتــصـاد اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله [...]

مشاهده و خرید
مقاله برنامه‌ريزي هماهنگ منابع در كشور آفريقاي جنوبي 4000 تومان

مقاله برنامه‌ريزي هماهنگ منابع در كشور آفريقاي جنوبي

مقاله برنامه‌ريزي هماهنگ منابع در كشور آفريقاي جنوبي پروژه‌ي برنامه‌ريزي هماهنگ منابع در كشور آفريقاي جنوبي به دنبال تصميم دولت آفريقاي جنوبي مبني بر خصوصي‌سازي و تجديد ساختار صنعت برق (توليد) در [...]

مشاهده و خرید
مقاله برنامه توسعه سازمان ملل متحد 8000 تومان

مقاله برنامه توسعه سازمان ملل متحد

مقاله برنامه توسعه سازمان ملل متحد فهرست ۱- آرمانهای توسعه هزاره چه هستند ؟ ۲- چرا اين آرمانها برای شركتها مهم مي باشند ؟ ۳- شركتها چگونه می توانند در دستیابی به این آرمانها مشارکت نمایند؟ ××× [...]

مشاهده و خرید
مقاله در مورد بانک تجارت 4000 تومان

مقاله در مورد بانک تجارت

مقاله در مورد بانک تجارت بانک جدید شرق ( که مرکزش در لندن بود ) اولین بانک به شیوه امروزی بود که در سال ۱۲۶۶ شمسی در شمال شرق میدان امام خمینی ( توپخانه ) و در محل فعلی بانک تجارت فعالیت خود را [...]

مشاهده و خرید
مقاله اقتصاد بازار و توزيع درآمد 4500 تومان

مقاله اقتصاد بازار و توزيع درآمد

مقاله اقتصاد بازار و توزيع درآمد اشاره : اقتصاد اثباتى(۳) دستيابى به كارايى اقتصادى را وظيفه خويش مى شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه [...]

مشاهده و خرید
مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت 4500 تومان

مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت

مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت اشخاص حقيقى اشخاص حقيقى يا طبيعى در حقيقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قيد حيات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهليت نيز مىگويند [...]

مشاهده و خرید
مقاله در مورد حسابداري صنعتي 4000 تومان

مقاله در مورد حسابداري صنعتي

مقاله در مورد حسابداري صنعتي حسابداري صنعتي جامع (FCA) به طور كلي فرآيند جمع آوري و ارائه اطلاعات (هم هزينه ها و هم درآمدها) مورد نياز جهت تصميم گيري اطلاق مي شود. اطبا از اصلاح مشابه حسابداري [...]

مشاهده و خرید