تحقیق انبارداری 6000 تومان

تحقیق انبارداری

تحقیق انبارداری ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار • اطلاعات پايه ۱٫ امكان تعريف انواع انبار و موقعيت و مشخصات آنها ۲٫ امكان تعريف انباردارها و مشخصات شخصي و شغلي آنها ۳٫ امكان تعريف انواع واحدهاي [...]

مشاهده و خرید