تحقیق در مورد مفصل حرارتي 4000 تومان

تحقیق در مورد مفصل حرارتي

تحقیق در مورد مفصل حرارتي مفصل حرارتي جهت اتصال دو کابل تک کور يا سه کور به کار مي رود. اجزاي اين مفصل ها شامل : دوراهه جهت اتصال کابل ها کنترل کننده ميدان الکتريکي شامل: نوار چسب و تيوب حرارتي [...]

مشاهده و خرید