تحقیق کشت گوجه فرنگی در گلخانه 4000 تومان

تحقیق کشت گوجه فرنگی در گلخانه

تحقیق کشت گوجه فرنگی در گلخانه گوجه فرنگی از جمله صیفی جاتی است که به دلایل فراوان کشت آن قابل صرفه است. زیرا این محصول در غذاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و آنجا که به صورت اصلی وجود ندارد [...]

مشاهده و خرید