پرورش خلاقيت تحصيلي در دانش آموزان 4500 تومان

پرورش خلاقيت تحصيلي در دانش آموزان

پرورش خلاقيت تحصيلي در دانش آموزان برخلاف يادگيري از طريق مهارت هاي فكري مثل استدلال، درك و حفظ كردن، در تفكر و يادگيري خلاق، توانايي هايي چون ارزشيابي (توانايي حس كردن مشكلات و تناقضات) و ارايه [...]

مشاهده و خرید