پروژه مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش  + پاورپوینت 8000 تومان

پروژه مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش + پاورپوینت

پروژه مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش + پاورپوینت فرش ايراني، هويت از دست رفته تجارت- علي ابراهيمي: سیر نزولی صادرات فرش دستباف ایران كه از چند سال پيش آغاز شده [...]

مشاهده و خرید