تحقیق شرکت ايران شرق 4500 تومان

تحقیق شرکت ايران شرق

تحقیق شرکت ايران شرق مقـدمـه گروه صنعتي ايران شرق در سال ۱۳۵۶ در شهرستان نيشابور پس از اخذ موافقت اصولي از اداره كل صنايع خراسان، در زميني به وسعت ۳۰۱۳۰ مترمربع كار خويش را آغاز نمود. پس از ايجاد [...]

مشاهده و خرید