تحقیق مديريت خريد و انبارداري 4500 تومان

تحقیق مديريت خريد و انبارداري

تحقیق مديريت خريد و انبارداري فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ۱ هدفهاي دوره ۲ شرايط شركت كنندگان ۳ معيارهاي ارزيابي- مدت دوره ۴ عنوانها و مباحث حسابداري مقدماتي ۵ انبارداري ۷ سيستم خريد كالا ۹ [...]

مشاهده و خرید
تحقیق انبارداری 6000 تومان

تحقیق انبارداری

تحقیق انبارداری ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار • اطلاعات پايه ۱٫ امكان تعريف انواع انبار و موقعيت و مشخصات آنها ۲٫ امكان تعريف انباردارها و مشخصات شخصي و شغلي آنها ۳٫ امكان تعريف انواع واحدهاي [...]

مشاهده و خرید