مقاله تجارت الکترونیک و تجارت سنتی 4500 تومان

مقاله تجارت الکترونیک و تجارت سنتی

مقاله تجارت الکترونیک و تجارت سنتی نحوه گذر از روش تجارت سنتي به تجارت الكترونيكي در بازرگاني خارجي ايران چكيده در اين مقاله سعي شده است تا راهكارهائي به منظور سوق دادن تجارت سنتي در ايران به سمت [...]

مشاهده و خرید
تحقیق اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك در آمريكا ، سنگاپور و چين 5000 تومان

تحقیق اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك در آمريكا ، سنگاپور و چين

تحقیق اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك در آمريكا ، سنگاپور و چين خلاصه اين تحقيق سوابق و پيامدهاي اعتماد مصرف كننده را در آمريكا ، سنگاپور و چين بررسي مي كند . نتايج نشان مي دهد كه شهرت و [...]

مشاهده و خرید