طرح توجیهی توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار به ظرفيت ۱۰۰۰ تن 4500 تومان

طرح توجیهی توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار به ظرفيت ۱۰۰۰ تن

طرح توجیهی توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار به ظرفيت ۱۰۰۰ تن خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره كننده مجوز: ظرفيت اسمي توليدات: ۱۰۰۰ تن نوع توليدات: انواع خشكبار بسته بندي شده تعداد شاغلين: ۲۰ نفر [...]

مشاهده و خرید