مقاله حسابداری مدیریتی 4500 تومان

مقاله حسابداری مدیریتی

مقاله حسابداری مدیریتی یک نقطه نظر : نقش حسابداری مدیریتی . حسابداری مدیریتی همانطور که توسط NAA تشریح می شود ، شیوه ای در شناسایی ، اندازه گیری ، گرد آوری ، تحلیل ، آماده سازی و ارتباطی با [...]

مشاهده و خرید
مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت 6000 تومان

مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت

مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت مقدمـه پيمانكاري فعاليتي گسترده است كه حوزه‌هاي متنوعي مانند سد سازي، راه‌سازي، ساختمان سازي، تاسيسات نفت و گاز و خدمات را پوشش مي‌دهد. فرآيند پيمانكاري داراي [...]

مشاهده و خرید