تحقیق انرژی زمین گرمایی 4000 تومان

تحقیق انرژی زمین گرمایی

تحقیق انرژی زمین گرمایی قدمت انرژی زمین گرمایی به اندازه عمر زمین است. (geo) به معنی «زمین» و «Thermal» به معنی «گرما» است. بنابراین Geothermal (ژئوترمال) به معنی زمین – گرما می باشد. آیا تاکنون [...]

مشاهده و خرید