طرح توجيهي بسته بندي چاي تي بگ 4500 تومان

طرح توجيهي بسته بندي چاي تي بگ

طرح توجيهي بسته بندي چاي تي بگ خلاصه طرح: موضوع طرح: بسته بندي عسل دستگاه صادره كننده مجوز: بسته بندي چاي تي بگ ظرفيت اسمي توليدات: ۱۲۵۰۰۰۰ جعبه نوع توليدات: بسته بندي چاي تي بگ تعداد شاغلين: ۱۶ [...]

مشاهده و خرید