طرح تولید بسته بندي چاي و قهوه فوري 4500 تومان

طرح تولید بسته بندي چاي و قهوه فوري

مقدمه : اکثر نیاز چاي کشور از طریق واردات چاي قاچاق تامین می شود که این امر علاوه بر ضررهاي فراوان اقتصادي، براي مردم مسائل و مشکلات بهداشتی نیز به همراه دارد. شرکت تی نوشقصد دارد با ایجاد [...]

مشاهده و خرید