طرح تولید انواع شکلات و شیره خرما 4500 تومان

طرح تولید انواع شکلات و شیره خرما

بسمه تعالی مقدمه در این گزارش طرح تولید انواع شکلات و شکلات شیره خرما مورد بررسی قرار گرفته است. طرحی که به منظور تولید شکلات مغزدار از نوع شکلات شیره خرما به عنوان محصول اصلی و شکلات تختهاي به [...]

مشاهده و خرید