طرح کارآفرینی درمانگاه شبانه روزی 4500 تومان

طرح کارآفرینی درمانگاه شبانه روزی

طرح کارآفرینی درمانگاه شبانه روزی موضوع طرح : درمانگاه شبانه روزي ظرفيت پذيرش : ۲۰۰ بيمار در شبانه روز محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور سرمايه گذاري كـل: ۷۲/۱۴۸۲ ميليون ريال سهم [...]

مشاهده و خرید
طرح توجيهي درمانگاه شبانه روزي باظرفيت ۱۵۰۰۰۰ بيمار در سال 4500 تومان

طرح توجيهي درمانگاه شبانه روزي باظرفيت ۱۵۰۰۰۰ بيمار در سال

طرح توجيهي درمانگاه شبانه روزي باظرفيت ۱۵۰۰۰۰ بيمار در سال خلاصه طرح : موضوع طرح : احداث درمانگاه شبانه روزي نوع خدمات وظرفيت : ارائه كليه خدمات پزشكي باظرفيت متوسط ۱۵۰۰۰۰ بيماردرسال تعداد شاغلين [...]

مشاهده و خرید