طرح تولید کشمش( سورت و بسته بندي) 4500 تومان

طرح تولید کشمش( سورت و بسته بندي)

سورت و بسته بندي کشمش -۱ معرفی محصول به خشک شده برخی ارقام انگور از جمله سلطانی بی دانه (به رنگ روشن) و کورنت ( به رنگ تیره) که در معرض نور خورشید یا با استفاده از خشک کنهاي صنعتی تهیه می شود، [...]

مشاهده و خرید