طرح تولید شیره خرما و فرآوري آن 4500 تومان

طرح تولید شیره خرما و فرآوري آن

الف – معرفی محصول -۱-۱ نام و کد محصول : نام محصول شیره خرما کد محصول : ۱۵۱۳۱۹۲۴ -۲-۱ شماره تعرفه گمرکی محصول : ۲۱۰۶ -۳-۱ شرایط واردات : ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان خرما در جهان است و [...]

مشاهده و خرید