مقاله سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام 4000 تومان

مقاله سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام

مقاله سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام چكیده: بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تكوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏كند. در قرآن [...]

مشاهده و خرید