تحقیق در مورد دیدنیهای اصفهان 10000 تومان

تحقیق در مورد دیدنیهای اصفهان

تحقیق در مورد دیدنیهای اصفهان میدان امام در محل این میدان (قبل از آنكه شهر اصفهان به پایتختى صفویه انتخاب شود) باغى وسیع به نام نقش ‏جهان وجود داشته است. در دوره شاه‏ عباس اول، آن باغ را تا حدود [...]

مشاهده و خرید