طرح توجيهي ضايعات كشتارگاه 4500 تومان

طرح توجيهي ضايعات كشتارگاه

طرح توجيهي ضايعات كشتارگاه خلاصه طرح : موضوع طرح : استفاده از ضايعات كشتارگاه نوع توليدات وظرفيت : كود شيميايي و سريشم ۴۰۰ تن در سال تعداد شاغلين : ۱۶ مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون [...]

مشاهده و خرید