تحقیق انواع لیزر 4000 تومان

تحقیق انواع لیزر

تحقیق انواع لیزر لیزر حالت جامد در این نوع لیزر ، ماده فعال ایجاد کننده لیزر ، یک یون فلزی است که با غلظت کم در شبکه یک بلور یا درون شیشه ، به صورت ناخالصی قرار داده شده است. فلزاتی که برای این [...]

مشاهده و خرید