مقاله سيستم اطلاعات مديريتي (MIS) 4500 تومان

مقاله سيستم اطلاعات مديريتي (MIS)

مقاله سيستم اطلاعات مديريتي (MIS) سيستم هاي اطلاعات مديريتي (MIS) به آن دسته از سيستم هاي اطلاعاتي اطلاق مي گردد كه معمولا بر اساس كامپيوتر استوار بوده ودر داخل يك سازمان مورد استفاده قرار مي [...]

مشاهده و خرید