تحقیق تعادل و اختلالات آن 6000 تومان

تحقیق تعادل و اختلالات آن

تحقیق تعادل و اختلالات آن فهرست فصل اول : تعادل و اختلالات آن مقدمه: سازمانبندي رفلكسهاي وضعيتي شرح حال بيمار مبتلا به عم تعادل ارزيابي باليني راه رتفن و تعادل چگونگي راه رفتن و تعادل در ضايعات [...]

مشاهده و خرید