مقاله اثر مغناطیسی جریان الکتریکی 4000 تومان

مقاله اثر مغناطیسی جریان الکتریکی

مقاله اثر مغناطیسی جریان الکتریکی تاریخچه: اثرهای ساده الکتریکی و مغناطیسی را از زمانهای قدیم می شناختند. حدود ۶۰۰ سال قبل از میلاد یونانیان می دانستند که آهنربا آهن را جذب می کند، و کهربای [...]

مشاهده و خرید