مقاله در مورد آنتن های مخابراتی 8500 تومان

مقاله در مورد آنتن های مخابراتی

از سال ۱۸۷۷م كه نخستين آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظريه طراحي آنتن ها به سرعت پيشرفت كرده است و اين پيشرفت ادامه دارد، با توجه به اينكه آنتن ها جزئي از يك سيستم مخابراتي الكترونيكي هستند، [...]

مشاهده و خرید