تحقیق جوجه کشی و دلایل افت هج 7500 تومان

تحقیق جوجه کشی و دلایل افت هج

تحقیق جوجه کشی و دلایل افت هج پيش گفتار جوجه كشي (هچ) انجام عمليات اوليه جهت رشد جنين در داخل تخم مرغ تا مرحله بيرون آمدن آن از تخم را جوجه كشي مي گويند. اين فرآيند بسيار پيچيده است و شامل لقاح [...]

مشاهده و خرید