طرح تولید پروتئین سویا 4500 تومان

طرح تولید پروتئین سویا

۱)معرفی محصول : پروتئین سویا یک محصول خوراکی است که پروتئن آ ن خاصیت جایگزینی پروتئین حیوانی را دارد . پروتئین سویا در صنایع مختلف از جمله بیسکویت سازي ، شیرینی سازي و مصارف گوشتی مورد استفاده [...]

مشاهده و خرید