طرح تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی 6500 تومان

طرح تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

طرح تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی چکیده : به منظور امکان سنجی و توجیه پذیري احداث کارخانه محلول اکالیپتوس در منطقه حومه گرگان (شهرکهاي صنعتی) مطالعه در این خصوص انجام شد. [...]

مشاهده و خرید