پاورپوینت ارائه دوالگوريتم براي ادغام دو ليست مرتب

پاورپوینت ارائه دوالگوريتم براي ادغام دو ليست مرتب

تعداد صفحات: 58

نوع فایل: پاورپوینت ،

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 67 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

پاورپوینت ارائه دوالگوريتم براي ادغام دو ليست مرتب

lMerge Sort      يكي از روش هاي مرتب سازي داخلي است.

lدر مرتب سازي به روش ادغام آرايه يا ليست مورد نظر طي چند مرحله به تعدادي آرايه يا ليست تك عضوي شكسته مي شود.

نكات:تعداد آرايه ها يا ليست هاي تك عضوي همان تعداد اوليه ي نودها يا اعضاي آرايه هستند .

طول ليست يا آرايه ي اوليه را Nدر نظر بگيريد.

به جاي آرايه ليست به كار مي بريم .

lبعد از شكستن ليست،زيرليست ها را با هم ادغام مي كنيم و

زيرليست هاي مرتب ديگري بدست مي آوريم .

lزير ليست هاي مرتب را طي چند مرحله با هم ادغام مي كنيم تا به يك ليست مرتب با N عضو برسيم.

 

پاورپوینت ارائه دوالگوريتم براي ادغام دو ليست مرتب

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

پاسخ دهید