پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها

پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها

تعداد صفحات: 163

نوع فایل: پاورپوینت ،

دسته بندی:

قیمت: 8000 تومان

تعداد نمایش: 65 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8000 تومان – خرید

پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها

فرآيند

q     مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مرتبط به هم يا متعامل كه ورودیها را به خروجیها تبديل مي‌كند.

  • مجموعه‌ ورودی هاي يك فرآيند عمومأ خروجیهای سايرفرآيندها هستند.
  • فرآيندها در سازمان عمومأ برنامه‌ريزي مي‌شوند و تحت شرايط كنترل شده به اجرا در‌مي‌آيند تا ارزش‌افزوده ايجاد شود.

يك فعاليـت كه با  استفاده از منابـع و بصـورت هدايت شده در جهت كسب توانايي براي تبديل داده ها به  ستانده‌ها عمل مي‌كند را مي‌توان به عنوان يك فرايند در نظر گرفت.

فرآيند

مجموعه‌اي از فعاليتهاي مرتبط به هم يا متعامل كه دروندادها را به بروندادها تبديل مي‌كند.

دروندادهاي يك فرايند عموماً بروندادهاي سايرفرايندها هستند

فرايندها در سازمان عموماً برنامه‌ريزي مي‌شوند و تحت شرايط كنترل شده به اجرا در‌مي‌آيند تا ارزش‌افزوده ايجاد شود.

پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8000 تومان – خرید

پاسخ دهید